Het is belangrijk om te beseffen dat we altijd gericht zijn op een individuele aanpak voor uw klachten. Dat betekent dat maatwerk een kernbegrip is in onze werkwijze, zowel diagnostisch als therapeutisch.

Maatwerk houdt ook in dat in dat er vaste  en variabele evaluatie momenten zijn gedurende het behandeltraject. Een behandelroute is nooit alleen maar een ‘rechte lijn’, er dient zo nu dan in meer of mindere mate te worden bijgestuurd. Hiervoor is het van belang dat we op tijd de juiste feed-back krijgen. Dat betekent dat we voor het leveren van maatwerk mede afhankelijk zijn van de medewerking van de patiënt. Neem contact met ons op als u vragen hebt, wanneer u aanvullende informatie hebt, wanneer u reacties heeft op de behandeling of wanneer er tijdens de behandeling andere ogenschijnlijk losstaande gezondheidsgebeurtenissen zich voordoen. We zeggen met nadruk ‘ogenschijnlijk’ want het kan heel goed zijn dat het voor u een losstaande gebeurtenis is terwijl het voor ons wel degelijk binnen de samenhang past.