Mineralen hebben in het lichaam bijzonder belangrijke functies. Veel processen in onze spijsvertering en stofwisseling zijn in hoge mate afhankelijk van de beschikbaarheid van specifieke mineralen. Om gezond te functioneren is niet alleen de beschikbaarheid van een brede range aan mineralen van belang maar ook de onderlinge verhouding tussen bepaalde mineralen is essentieel.

Het bloed is een slechte graadmeter om een indruk te krijgen van de toestand van de mineralen in ons lichaam. Je zou het bloed als een transportsysteem kunnen beschouwen waarbij ook nog eens zeer beperkte capaciteitseisen gelden.

Een voorbeeld:

  • Calcium vormt één van de belangrijke macro-mineralen van ons lichaam. We hebben er verhoudingsgewijs veel van nodig en het is bij veel vitale processen betrokken. Maar in het bloed wordt de concentratie calcium strak geregeld en zal deze binnen een bandbreedte van krap 3% gehouden worden. Hoewel de concentratie in de verschillende weefsels sterk kan verschillen.

De Amerikaanse biochemicus Dr. Paul Eck heeft decennia geleden ontdekt dat de samenstelling van mineralen in het haar een goede indruk geeft van de samenstelling van de mineralen in de lichaamsweefsels. Deze analyse methode heeft hij grondig uitgewerkt. Zijn grootste verdienste is vervolgens dat hij deze mineralen profielen talloze malen zorgvuldig heeft gecorreleerd aan allerlei andere gezondheidskenmerken van de onderzochte mensen. Daarbij liet hij zich ook sturen door een sterk systemische benadering. Hierdoor is een enorm betrouwbaar inzicht ontstaan in de diverse regelsystemen van de mens, stofwisselingssnelheid, darmfunctie én de mineralen verdeling in de cellen alleen op basis van het mineralenprofiel in een haarmonster.

Deze ontwikkeling past naadloos binnen het totaalconcept dat we binnen CCG hebben ontwikkeld en vanaf 2010 is deze test standaard procedure binnen CCG (zie ook “Effect-evaluatie”).

Het betekent dat op basis van een verdeling van de mineralen in een haarmonster een betrouwbaar beeld geformeerd wordt van de toestand van de biochemie en de fysiologie van de onderzochte persoon. Dit maakt niet alleen een heldere totaaldiagnose mogelijk maar levert ook de basis voor een nauwkeurig afgestemde behandeling met specifieke mineralen/vitamine formules (supplementen). Binnen de orthomoleculaire geneeskunde (zie “Behandeling – Orthomoleculaire therapie”) is dit een ongekende vorm van maatwerk in de behandeling.

We zijn in staat om op basis van een specifiek daarvoor ontwikkeld supplementen programma deze onbalans te herstellen. Dit proces duurt gewoonlijk enkele maanden. Gedurende de behandeling is het mogelijk een tweede haaranalyse uit te voeren om de voortgang te bepalen. Op basis hiervan wordt de ondersteuning bijgesteld. In ca 95% levert deze aanpak verbluffend goede resultaten op. Veel cliënten herkennen zich heel sterk in de gestelde diagnose en verbeteren hun mentale en fysieke gezondheid drastisch binnen 6-12 maanden.