CCG werkt vanuit een natuurgeneeskundige visie op gezondheid en ziekte. Deze visie vertegenwoordigt de oudste vormen van geneeskunde zoals dat in allerlei verschillende culturen heeft vorm gekregen.

  • Gezondheid

Gezondheid wordt niet als vanzelfsprekend beschouwt maar als een wisselende toestand die nauw samenhangt met onze levenswijze en gedrag. Zolang het lichaam zich weet aan te passen aan de druk van de omstandigheden en aan onze levenstijl blijven we gezond en hebben we hooguit een keer een acute ziekte.

  • Acute Ziekten

Acute ziektes hebben volgens de natuurgeneeskunde een ‘tendens tot zelfherstel’. Ze worden gekenmerkt door de toename van uitscheidingen, de behoefte aan rust en vasten, koorts (natuurlijke afweer reactie van het lichaam). Alleen de zogenaamde crises kan ingrijpen noodzakelijk maken; koorts is gezond maar 41 °C niet meer.

  • Symptomen

Als het lichaam niet meer goed slaagt om die voortdurende aanpassing te volbrengen ontwikkelen we symptomen. Symptomen zijn signalen die aangeven dat de noodzakelijke aanpassingen niet goed meer verloopt. Ze dienen in samenhang en met begrip te worden verstaan zodat we het lichaam kunnen helpen de balans weer terug te vinden. Het onderdrukken van symptomen is in deze visie een activiteit die het lichaam niet helpt in het proces naar herstel maar eigenlijk alleen maar meer ziek maakt.

  • Zelfregulatie en Chronische Ziekten

Het menselijk lichaam is een zogenaamd zelforganiserend systeem. Het heeft een opmerkelijk vermogen tot aanpassing en zelfherstel. Hiervoor heeft het lichaam een aantal belangrijke regulatie systemen waarvan het immuunsysteem en het neuro-hormonale systeem de belangrijkste zijn. Als deze regulatiesystemen er niet meer in slagen om de balans te bewaren schiet het lichaam in de aanpassing tekort en wordt het geleidelijk aan ziek. We spreken van Chronische Ziekten wanneer de tendens tot zelfherstel niet meer functioneert.