192.168.1.1 CCG Zeewolde |

Over ons

/Over ons
Over ons 2018-03-27T17:06:49+02:00

Centraal uitgangspunt van onze praktijk is het ´zelfgenezend vermogen´ dat ieder mens van nature heeft. Acute ziektes zijn een gezonde manifestatie van het ´zelfgenezend vermogen´, en deze ziektes gaan in de regel vanzelf weer over.

Als we ons eigen lichaam keer op keer onderdruk zetten door bijvoorbeeld het eigen biologische ritme stelselmatig te negeren of te kort te doen, wordt dit ´zelfgenezend vermogen´ van de mens geremd of geblokkeerd. Actief bezig zijn en werk zijn immers vaak belangrijker voor ons dan herstel en onderhoud van ons lichaam. Hierdoor raakt ons lichaam uit balans. Hierdoor kunnen chronische ziekten ontstaan.

We hopen dat op een gegeven moment de cliënt niet pas aanklopt bij onze praktijk zodra zich een ziektebeeld manifesteert, maar dat de cliënt gericht gaat werken aan ziektepreventie. CCG assisteert en coacht de cliënten bij het verkrijgen van inzicht in zijn eigen gezondheid en ziekten. CCG helpt zijn cliënten met het ontwikkelen van een ander bewustzijn rondom ziekten en gezondheid.
Want “Kwaliteit van Leven” vraagt om bewust omgaan met onze gezondheid en niet pas bereid zijn om tijd te investeren en kosten te maken op het moment dat we ziek zijn.

Door deze onevenwichtigheid in ons mens-zijn, zijn de achterliggende oorzaken van de hulpvragen binnen onze praktijk vaak gericht op:

  • herstel van een gezond gevoel van eigenwaarde,
  • herstel van gezond sociaal emotioneel functioneren,
  • doelgericht leven,
  • optimaliseren van ons interne regulatie systeem (neuro-hormononale stelsel),
  • optimale gezonde spijsvertering- en uitscheidingsfuncties,
  • stimuleren van ontgiftingsprocessen,
  • optimaliseren van voeding en specifieke nutriënten,
  • scheppen van optimale voorwaarden voor herstel en regeneratie.

Gezondheidsbevordering houdt zich nadrukkelijk niet met ziekten bezig, maar met gezondheid in het algemeen. Onze gezondheid is een groot goed en verdiend alle aandacht.
Gezondheid is niet een stabiele statische toestand. Er is niet een strikte scheidslijn tussen gezond en ziek. Het Engelse woord voor ziekte is ‘disease’. Dit is een mooi woord want het is opgebouwd uit ‘dis’ wat ‘geen’ betekent en ‘ease’ wat vertaald kan worden als ‘vrij van pijn’. Prof. A. Antonovsky sprak van het ease/disease continuüm. Gezondheid kan dan gezien worden als een relatief ‘niet-ziek zijn’.