De wetenschappelijke waarde van een model is gelegen in de voorspellende waarde ervan. Meteorologische modellen hebben meer waarde en aanzien naarmate ze betrouwbaarder het weer voor de komende dagen kunnen voorspellen op basis van de invoer van actuele gegevens. Het bijzondere van het Biomatrix model is dat allerlei universele karakteristieken van systemen, door de architecten van dit unieke concept in een samenhangend model zijn gestopt. Het maakt feitelijk niet uit of je het model toepast op het niveau van een organisatie of een organisme. In alle gevallen blijkt dat betrouwbare uitspraken mogelijk zijn op basis van dit model. CCG heeft de laatste jaren gewerkt aan de toepassing van dit theoretische model op de praktijk van ziekte en gezondheid. De theoretische basis daarvoor was al door de geestelijke vader prof. G.G. Jàros gelegd. CCG heeft de praktische uitwerking gerealiseerd.

Op basis van het Biomatrix model is het o.a. het onderstaande top-down schema ontstaan.

 

 

Een korte toelichting:

Alle factoren die een verstoring teweeg (kunnen) brengen in het lichaam noemen we stress. Dat is heel veel meer dan alleen maar psychische stress. Daaronder vallen o.a. ook lifestyle stress, voedingsstress, chemische stress, vaccinatiestress, elektromagnetische stress etc.

De mens heeft er alle belang bij dat de verstorende invloed van stress zo lang mogelijk bij de cellen wordt weggehouden. Zolang de structuur van de lichaamscellen onaangetast blijft zullen de meeste chronische ziekten buiten beeld blijven. Bij psychische stress doet dat een appèl op ons gedrag. We spreken van Coping en bedoelen daarmee ‘de manier waarop iemand met problemen omgaat’. De meeste andere stress verloopt buiten ons bewustzijn om of is ongevoelig voor gedragsveranderingen. Dit vergt een autonome reactie (d.w.z. onafhankelijk van onze bewuste wil), zoals de functie van het afweersysteem bij het bestrijden van ziekmakende bacteriën, virussen en/of schimmels.  Als tweede regulatiesysteem moet het Neuro-Hormonale systeem genoemd worden (NHS). Het omvat het Autonome zenuwstelsel en alle hormoonklieren en -functies.