Route

Wanneer u bij CCG een behandeling start betekent dit dat we op basis van een gedetailleerde kennis van uw huidige gezondheidstoestand en uw ziekteverleden een route gaan uitstippelen die erop gericht is dat u herstelt. We adviseren en begeleiden u zodat u zich van ‘dis/ease’ naar ‘ease’ beweegt (zie ‘Onze Visie – Gezondheid en Ziekte).

Het gaat hierbij niet om een oppervlakkige verlichting of verbetering van uw klachten, maar om een grondig en duurzaam herstel enerzijds en inzicht in het hoe en waarom van uw klachten anderzijds. We zijn van mening dat de patiënt zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn/haar klachten. Wij hebben de deskundigheid om u daarbij te adviseren en te begeleiden, maar zonder uw commitment en inspanning zal het niet lukken.

Prognose

Dit kan betekenen dat uw feitelijke gezondheidsprobleem veel dieper gaat dan u op grond van uw klachten zou kunnen veronderstellen. In die gevallen zal een behandeling meer tijd vergen dan u had verwacht. Soms is dit duidelijk aan het begin van een traject, dan wordt u daarover bij de start geïnformeerd. Soms ook openbaren zich dieper liggende problemen in de loop van de behandeling en zal voortschrijdend inzicht een belangrijke factor zijn voor een betrouwbare prognose. In dat geval wordt u gaande de behandeling geïnformeerd.

Service

Belangrijk is in elk geval dat u weet waar u staat als we van start gaan en dat het u helder is welke route we gaan volgen en waarom we die route volgen. Gedurende dit traject is zorgvuldige begeleiding wenselijk voor een goed verloop van de behandeling. We hebben service hoog in het vaandel staan en dat komt o.a. in dit punt sterk naar voren. We werken met een digitaal patiënten dossier zodat de behandelaar ook i.g.v. een telefonisch contact of bij het ontvangen van een e-mail direct inzicht heeft in alle aspecten van de diagnose en de behandeling. Er is een telefonische bereikbaarheid van 3 dag per week via de assistente. Buiten kantooruren zijn we in dringende gevallen mobiel bereikbaar.

Communicatie richtlijnen

Zowel de assistente als de behandelaar is per mail bereikbaar. Het is van belang om in dit verband kennis te nemen van een aantal belangrijke gedragsregels. Het medium e-mail schiet naar ons idee z’n doel voorbij omdat het door veel mensen verkeerd gebruikt wordt. Daarom willen we graag uw aandacht vestigen op de volgende richtlijnen die we als CCG hanteren in de communicatie met onze cliënten:

  • Mail met een vertrouwelijke inhoud, alleen bestemd voor de behandelaar, kan direct naar het mail adres van de behandelaar gericht worden
  • Mail voor het maken of verzetten van een afspraak, met algemene vragen, met een verzoek tot (na)levering van supplementen e.d. alleen verzenden naar het mailadres van de assistente (klik hier om te mailen). Hiermee voorkomt u onnodige vertraging in de beantwoording van uw mail.
  • Voor vragen inzake de voortgang van de behandeling of het delen van aanvullende informatie die van belang kan zijn voor de voortgang van de behandeling en waarop u een reactie van de behandelaar verwacht, verdient het als regel aanbeveling om daarvoor een telefonisch onderhoud aan te vragen via de assistente. Dit is efficiënter dan mail en voorkomt wederom onnodige vertraging die het gevolg is van een overvolle mailbox.

Tele-consulten

Om tegemoet te komen aan de mobiliteitsproblemen in ons land of omdat cliënten in het buitenland wonen, hebben we het  tele-consult in gebruik genomen. Dit houdt in dat een consultatie plaats vindt op afstand m.b.v. de moderne media als Skype, Logitech VID HD of FaceTime (Apple gebruikers). Voorwaarde is wel dat er gebruik gemaakt wordt van een kwalitatief goede webcam en een snelle internet verbinding zodat er sprake is van een helder beeld en een goede ontvangst. Als regel worden de eerste twee consulten indien mogelijk altijd fysiek in Zeewolde belegd. Daarna kan, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden een belangrijk deel van de begeleiding op afstand plaats vinden. Uiteraard zijn tussentijdse korte contacten via de telefoon mogelijk. Wanneer u de voorkeur heeft voor consulten in de praktijk in Zeewolde dan is dat uiteraard altijd mogelijk, op zich heeft dat ook onze voorkeur.

Op deze wijze kunnen we efficiënt een grote groep mensen begeleiden met een minimum aan belasting door reistijd en -kosten.