Onze missie is om mensen te helpen waar mogelijk hun gezondheid terug te vinden en zo goed mogelijk te behouden. Onze visie is het gebruik van natuurlijke wetmatigheden en inzichten die gericht zijn op duurzaam herstel en niet op het (snel) onderdrukken van symptomen. We zien symptomen als signalen van geest en lichaam die in samenhang en vanuit begrip benaderd dienen te worden. We zoeken naar oorzaken en behandelen volgens diezelfde inzichten.

Een optimale gezondheidszorg kent verschillende niveau’s:

  • Gezondheidsbevordering: richt zich alleen op gezondheid, niet met ziekte.
  • Ziektepreventie: richt zich op het voorkomen van ziekten op basis van risico-profielen
  • Curatief: richt zich op het behandelen van ziekten

In die volgorde zou de gezondheidszorg ook opgebouwd dienen te zijn. Tegenwoordig is het precies omgekeerd in de Westerse wereld.
CCG houdt zich bezig met alle 3 de aspecten, waarbij we streven naar de gewenste gezonde situatie.