Geschiedenis.

Homeopathie is een geneesmethode die ontstaan is in de 18e eeuw. De grondlegger is Dr. Samuel Hahnemann. Het is oorspronkelijk vooral een empirische geneeswijze, dat wil zeggen dat het op grond van waarneming en ervaring is opgebouwd. De oorspronkelijke vorm van homeopathie noemen we ‘klassieke homeopathie’ hoewel ook dat tegenwoordig al geen eenduidig begrip meer is, want onder deze noemer kom je allerlei stromingen tegen. Kenmerkend in de homeopathie is dat er gewerkt wordt met homeopatische medicijnen. Deze middelen hebben niet tot doel om klachten of symptomen te onderdrukken maar om te genezen. Uitgangspunt in de homeopathie is dat ziekte het gevolg is van een verstoring van het eigen herstelvermogen van de patiënt. Doel van de behandeling is om het eigen herstelvermogen specifiek te stimuleren met gebruik making van homeopatische middelen. In de klassieke homeopathie worden die middelen gekozen op basis van ‘gelijksoortigheid’.

 

Wat zijn homeopatische middelen?

Homeopathische middelen zijn stoffen die door middel van een zogenaamd potentiëringsproces (via verdunningen) worden bereidt. Oorspronkelijk was de ontdekking van dit proces ook puur empirisch, ervaringsgericht. Hahnemann en zijn volgelingen begrepen dit proces niet in termen van wetenschappelijk doorgronden. Wel heeft men in de meer dan 200 jaar dat de homeopathie bestaat vele miljoenen keren kunnen vaststellen dat het werkt. In de homeopathie gaat het niet om de oorspronkelijke stof waar het homeopatische middel van gemaakt is, maar om de informatie van die stof. Binnen het tot nog toe dominante moleculaire denken is dat niet te begrijpen of te verklaren. Het inmiddels sterk in opkomst zijnde ‘informatiedenken’ binnen de natuurwetenschappen geeft daarentegen veel meer handvaten om dit proces te kunnen snappen, hoewel het laatste woord er nog niet over is gezegd.

Homeopatische werkwijze CCG:

Binnen CCG hebben we circa 35 jaar ervaring met homeopathie in al z’n geledingen. Door de jaren heen heeft zich een werkwijze ontwikkeld die bestaat uit drie verschillende vormen van homeopathie in de volgende volgorde:

1. Inspiring Homeopathie (IH)

2. Ontstoring van veronderstelde blokkades (eigenlijk Isopathie)

3. Klassieke homeopathie

Door de combinatie van bovengenoemde vormen van homeopathie en in de genoemde volgorde hebben we een erg succesvolle en hedendaagse werkwijze. Onze moderne tijd is vele malen complexer op alle mogelijke gebieden, in vergelijking met de tijd waarin de klassieke homeopathie is ontstaat. Interessante bevestiging van deze stelling is dat collega’s die in derde wereldlanden of algemeen minder ontwikkelde landen de gelegenheid hebben om homeopathie toe te passen, ontdekken dat de homeopathie in die gebieden nog werkt zoals Dr. Hahnemann dat destijds heeft ervaren en beschreven.

Onze moderne tijd met al z’n gemakken heeft ook een geheel eigen en in veel opzichten, zorgwekkende schaduwzijde. Dit heeft te maken met ons drukke bestaan (stress), de enorme rol die het economisch beginsel in onze wereld speelt (onevenwichtige focus op inspanningen, disbalans tussen inspanning en rust), de ongewenste en veelal schadelijke bijeffecten die onze huidige hoogontwikkelde levensstijl met zich meebrengt (vervuiling, schrikbarende toename van contact met onnatuurlijke, en dus ook voor het menselijk lichaam ‘onbekende’ stoffen), etc.