Het consult met daarin de anamnese is onontbeerlijk voor het verkrijgen van een totaalbeeld van de cliënt(e). Tijdens dit gesprek wordt de informatie die reeds verkregen is uit de ingevulde intake vragenlijsten verder verdiept en zo nodig aangevuld. Hierbij wordt zo breed mogelijk gekeken naar het functioneren van de persoon, zowel in het heden als het verleden.

Verder wordt het consult gebruikt voor een grondige toelichting op de diagnose en de te volgen behandelstrategie.

Waar mogelijk worden de consulten “face to face” gehouden in de praktijk in Zeewolde. Dit geldt in elk geval voor het eerste consult. Zie verder onder “Begeleiding”.

Procedure:

  1. U kunt online een afspraak maken. Als regel geven we de voorkeur aan een intake consult mét vooraf uitgevoerde Haarmineralen analyse (HMA). Wanneer u deze optie kiest dient u er rekening mee te houden dat een afspraak niet eerder dan na ca. 4 weken dient te worden ingepland. Wij sturen een HMA test set op en wanneer u dat haarmonster retourneert duurt het gemiddeld nog 3 weken voordat we de uitslag binnen hebben. Wanneer dat door de urgentie van de hulpvraag te lang duurt, kunt u een afspraak maken zónder HMA. We bespreken dan tijdens het consult de verdere procedure.
  2. Wanneer u een afspraak hebt gemaakt krijgt u een bevestiging e-mail. Daarin staan o.a. enkele links naar online vragenlijsten. Wilt u deze allemaal ruim voor de afspraak invullen?