Het Centrum voor Complementaire Geneeskunde is opgezet door Wim Gelderblom uit de eenmanspraktijk die is opgericht in 1985.

Homeopathie

Na zijn studie vestigde Wim zich als klassiek homeopaat in Zeewolde. Hoewel hij een brede natuurgeneeskundige scholing had als achtergrond, heeft hij zich aanvankelijk alleen op de homeopathie gericht. Na een aantal jaren kwam hij tot het besef dat een prikkeltherapie als homeopathie in deze tijd veelal niet meer zo werkt als 100 jaar geleden het geval was. Er zijn in deze tijd teveel belemmerende of zelfs blokkerende factoren die een vlotte homeopatische behandeling in de weg staan.

Systeem benadering

Mede hierdoor gestimuleerd is hij de brede natuurgeneeskundige kennis weer gaan opfrissen en heeft hij o.a. de Orthomoleculaire Geneeskunde volgens de Psycho-Neuro-Immunologie bestudeerd. Hij heeft jaren lang gewerkt aan de integratie van deze benaderingen, tot een samenhangend systeem van diagnostiek en behandeling. Het bijzondere Biomatrix  Theory model, zoals ontwikkeld door prof. G.G. Jàros, is hierbij leidend geweest.

Binnen de genoemde systeembenadering speelt het begrip ‘samenhang’ een leidende rol. Het belang van de regelsystemen is hierbij in diagnose en therapie cruciaal. Ook de wetenschappelijke informatie betreffende de epi-genetica (factoren die wel invloed hebben op onze ontwikkeling maar geen deel van het DNA zijn en ook doorgegeven kunnen worden aan volgende generaties) speelt in deze aanpak een centrale rol. Hierbij wordt uitgegaan van de visie dat de gezondheid gedurende het hele leven in belangrijke mate bepaald wordt in de perinatale periode (periode tussen conceptie-geboorte en grofweg eerste levensjaar). De arts Michel Odent heeft hier decennia geleden met zijn ‘Prima Health’ benadering al aandacht voor gevraagd en momenteel is dit binnen de epi-genetica een prominente visie.

Voeding

Het belang van goede voeding heeft in de benadering van Wim altijd een belangrijke rol gespeeld. Om dit praktisch invulling te geven is een samenwerking aangegaan met diverse natuurdiëtisten.