Het Centrum voor Complementaire Geneeskunde is opgezet door Wim Gelderblom uit de eenmanspraktijk die is opgericht in 1985.

Homeopathie

Na zijn studie vestigde Wim zich als klassiek homeopaat in Zeewolde. Hoewel hij een brede natuurgeneeskundige scholing had als achtergrond, heeft hij zich aanvankelijk alleen op de homeopathie gericht. Na een aantal jaren kwam hij tot het besef dat een prikkeltherapie als homeopathie in deze tijd veelal niet meer zo werkt als 100 jaar geleden het geval was. Er zijn in deze tijd teveel belemmerende of zelfs blokkerende factoren die een vlotte homeopatische behandeling in de weg staan.

Systeem benadering

Mede hierdoor gestimuleerd is hij de brede natuurgeneeskundige kennis weer gaan opfrissen, heeft hij zich de inzichten en methoden van collega arts Tinus Smits eigen gemaakt, heeft hij de Orthomoleculaire Geneeskunde volgens de Psycho-Neuro-Immunologie bestudeerd en hij heeft jaren lang gewerkt aan de integratie van deze benaderingen, tot een samenhangend systeem van diagnostiek en behandeling.

Deze samenhangende werkwijze is gebaseerd op een uniek systeemmodel. Binnen deze systeembenadering waarin het begrip ‘samenhang’ een leidende rol heeft, kregen naast homeopathie (zowel klassieke homeopathie als Inspiring Homeopathie), CEASE-therapie, orthomoleculaire geneeskunde volgens de Nutrional Balancing methode, persoonlijk voedingsadvies, lifestyle advies, de MWO (Multiwave Oscillator) en fytotherapie en plaats binnen een integrale behandelmethodiek.

Voeding

Het belang van goede voeding heeft in de benadering van Wim altijd een belangrijke rol gespeeld. In 2010 werd daartoe een samenwerking aangegaan met de natuur-diëtiste Marieke Lebbink. Zij is specialiste op het gebied van voedselallergieën en het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Desgewenst kan zij het voedingsadvies afstemmen op de individuele situatie en voor iedereen praktisch toepasbaar maken.