Een heldere en juiste diagnose is erg bepalend is voor het succes van een behandeling. Immers, wanneer een behandeling gezien kan worden als een traject van A naar B dan zullen we snel genoeg een eenduidige visie hebben op wat B is. Maar de gekozen route hangt dan met name af van het vertrekpunt A.

Zoals we in “Over ons – Onze Visie – Biomatrix model” al hebben aangegeven speelt het verschijnsel ‘stress’ in de breedst mogelijke betekenis van het woord een centrale rol in onze benadering. Zonder overdrijven zou je kunnen stellen dat we specialisten zijn in de gevolgen die chronische stress op lichaam en geest hebben gehad en welke route we moeten volgen om dit weer te herstellen.

Daarom wordt onze wijze van diagnosticeren gekenmerkt door een aantal belangrijke aspecten:

  1. Totaalbenadering
  2. Samenhang
  3. Mineralen-profielen
  4. Lyfe style evaluatie (met Heart Rate Variability meting)
  5. Ondersteunende analyses