Op het niveau van ons centrale zenuwstelsel spelen vooral de neurotransmitters een centrale rol. Er zijn in ons moderne bestaan een groeiend aantal factoren die kunnen bijdragen aan een verstoring van deze neurotransmitters met alle gevolgen van dien voor geestelijke én lichamelijk functioneren. Om een beeld te krijgen van aanleg gevoeligheid en actuele toestand van de 4 belangrijkste neurotransmitters, gebruiken we onderstaande lijst.

Instructie: Beantwoord elke vraag door ja of nee te kiezen. Schrijf op de daarvoor bestemde plekken het aantal keer dat je JA hebt ingevuld.

Beantwoord de vragen in deel 1 zoals je je meestal voelt. Als je bijvoorbeeld een keer een nacht slecht geslapen hebt en je moe voelt die dag maar dat niet regel is, beantwoord dan de vraag gebaseerd op hoe je je normaliter voelt.

Het tweede deel van de vragenlijst zal vaststellen of je een tekort hebt in één van de vier neurotransmitters, inclusief degene die bij jou dominant is. Veel vragen zullen gerelateerd zijn aan klachten die je zou kunnen ervaren.  Beantwoord de vragen met betrekking tot hoe je je nu voelt. Het maakt niet uit hoe lang je deze symptomen al ervaart of zelfs of je het vandaag pas voor het eerst opmerkt.

LET OP: sommige vragen zijn negatief geformuleerd en veel mensen vinden het dan lastig om de vraag met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Stel je zelf dan de vraag of de stelling ‘waar’ is of ‘onwaar’ in jouw geval. Is de stelling ‘waar’ dan geef je ‘ja’ aan.

De vragenlijst hieronder wordt ingevuld door cliënten van CCG en is voor hen gratis. Als u geen klant ben van CCG is het mogelijk deze lijst ook in te vullen. Deze vragenlijst kost € 35,00 excl. 21% BTW. U ontvangt separaat per email van ons een factuur.

 

Pagina 1 van 9

Neurotransmitter vragenlijst

Als u ja invult worden de vragen en resultaten gedeeld met uw arts / coach / therapeut / dokterl

Pagina 2 van 9

Vaststellen van de dominantie, deel 1

Pagina 3 van 9

Vaststellen van de dominantie, deel 2

Pagina 4 van 9

Vaststellen van de dominantie, deel 3

Pagina 5 van 9

Vaststellen van de dominantie, deel 4

Pagina 6 van 9

Nader bepalen van uw deficiëntie, deel 1B

Pagina 7 van 9

Nader bepalen van uw deficiëntie, deel 2B

Pagina 8 van 9

Nader bepalen van uw deficiëntie, deel 3B

Pagina 9 van 9

Nader bepalen van uw deficiëntie, deel 4B

Ik heb de privacyvoorwaarden gelezen en geef CCG toestemming tot het verwerken van mijn gegevens.