De kern van onze integrale benadering is dat de patiënt in zijn / haar individuele situatie centraal staat. Voorwaarde voor een succesvolle behandeling, zowel homeopatisch als voor de overige ondersteunende behandelmethoden die we gebruiken, is dat er een diepgaand inzicht wordt verkregen in het totale functioneren van de patiënt.

Om dit proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, werken we met een vragenlijst. Het geeft u de gelegenheid om van te voren rustig over de vragen na te denken en eventueel overleg te hebben met andere gezinsleden, verzorgers of eventueel leerkrachten. Zowel voor het diagnostisch traject, als voor de behandeling is het van belang dat u de vragen grondig beantwoordt.

Pagina-einde

Persoonlijke gegevens KIND

Volgende

Mensen om het kind heen

Naam, adresgegevens en telefoon
Naam, type en adresgegevens
Naam, type en adresgegevens

Volgende

De klachten

Geef evt. bijzonderheden aan. Tevens de slaaphouding, het slaapritme, de toestand bij ontwaken, dromen, etc.