De kern van onze integrale benadering is dat de patiënt in zijn / haar individuele situatie centraal staat. Voorwaarde voor een succesvolle behandeling, zowel homeopatisch als voor de overige ondersteunende behandelmethoden die we gebruiken, is dat er een diepgaand inzicht wordt verkregen in het totale functioneren van de patiënt.

Om dit proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, werken we met een vragenlijst. Het geeft u de gelegenheid om van te voren rustig over de vragen na te denken en eventueel overleg te hebben met andere gezinsleden, verzorgers of eventueel leerkrachten. Zowel voor het diagnostisch traject, als voor de behandeling is het van belang dat u de vragen grondig beantwoordt.

Page Break

Persoonlijke gegevens KIND

Volgende

Mensen om het kind heen

Naam, adresgegevens en telefoon
Naam, type en adresgegevens
Naam, type en adresgegevens

naam, dosis en sinds wanneer

Volgende

De klachten

Geef evt. bijzonderheden aan. Tevens de slaaphouding, het slaapritme, de toestand bij ontwaken, dromen, etc.
Geef ook aan wat uw kind graag eet en wat uw kind niet lekker vindt.
incl alle eigenaardige trekjes ed, alles wat typerend of karakteristiek is en uw kind onderscheidt van andere kinderen binnen of buiten het gezin kan daarbij van belang zijn. Beperk u zoveel mogelijk tot de beschrijving van het gedrag en vermijdt zoveel mogelijk verklaringen en interpretaties
Ik heb de privacy voorwaarden gelezen en geef CCG toestemming tot het verwerken van mijn gegevens.