192.168.1.1 Multi Wave Oscilatie |

Multi Wave Oscilatie

Multi Wave Oscilatie 2018-04-07T21:58:13+00:00

Eencellige organisme leven altijd in een waterige omgeving. Dat hebben ze nodig omdat het water aanvoert wat ze voor hun energieproductie nodig hebben en het voert af wat voor de cel afval is. Hoewel ons lichaam uit onnoemelijk veel cellen bestaat geld voor iedere lichaamscel feitelijk hetzelfde. De cel is een uitermate complexe fabriek waar elke seconde heel veel biochemische reacties plaats vinden. Qua complexiteit is bijvoorbeeld een fabriek waar auto’s worden geconstrueerd slechts kinderspel. Ook bij onze cellen is het belang van een goede aanvoer van bouwstoffen en energie en de afvoer van afvalstoffen van levensbelang. Onze cellen liggen niet strak tegen elkaar aan, maar ze liggen in een matrix, een soort grondweefsel bestaand uit bindweefsel en water. Een volwassen persoon heeft al gauw circa 16 liter water dat zich tussen de lichaamscellen bevindt. Deze matrix vormt als het ware de laatste schakel in het aan- en afvoerend transport dat de binnenwereld van de cel verbindt met de buitenwereld. Als grote transportsystemen van materiaal en informatie moeten hier verder nog het bloedvatsysteem, het lymfevatsysteem en het perifere zenuwstelsel worden genoemd. Afvoer van afvalstoffen, ook wel toxines genoemd, is binnen dit complexe stelsel van groot belang. Daarom hebben we naar verhouding zoveel oppervlakte in ons lichaam dat zich met deze belangrijke functie bezighoudt.

Wanneer er nu een verstoring ontstaat in de balans tussen de aanvoer of productie van toxines en de afvoer ervan via onze uitscheidingsorganen, dan blijven er teveel toxines achter in het lichaam. In een gezonde situatie zal het lichaam de uitscheidingen intensiveren (bv. diarree, extra transpireren etc.). Wanneer dat niet lukt zal het lichaam middels ontstekingen proberen deze toxische belasting te elimineren. Wanneer ook dat niet lukt (bv omdat de ontsteking steevast wordt onderdrukt door een reguliere behandeling) dan moet het lichaam intern oplossingen gaan zoeken voor de te hoge toxische druk. Het lichaam zal dan bij voorkeur opslag van toxines gaan bevorderen in die matrix. Het lichaam vervuild letterlijk. Het gevolg hiervan is dat de communicatiefunctie van deze matrix naar de cellen toe verstoord raakt en in het uiterste geval onmogelijk wordt. Dat dit dramatische gevolgen heeft voor de functie van de cellen moge duidelijk zijn. Volgens de Duitse arts/onderzoeker Dr. Reckeweg ontstaat langs deze weg zelfs kanker.

Het belang van een goede en adequate ontgifting is dus evident. De wel bekende vastenkuren en darmreinigingen die we wellicht kennen van kuurcentra hebben o.a. tot doel om deze ontgifting te realiseren.

Binnen CCG worden allerlei middelen gebruikt om de ontgifting te stimuleren en te ondersteunen. Eén van deze middelen is de Multi Wave Oscillator. Een door de Russische hoogleraar Lakhovsky ontwikkeld behandelsysteem dat gebruik maakt van een sterk elektromagnetisch veld. Het ontgiftend effect van deze behandelmethode is enorm. Het is een uiterst gemakkelijke behandeling om te ondergaan, volstrekt niet belastend. Alleen dient na de behandeling het transport en de uitscheiding van de vrijgemaakte toxines te worden ondersteund door veel water te drinken of ontgiftende preparaten of kruidenthee in te zetten.