Veel van de genoemde stoffen en invloeden hebben het vermogen om een blokkade achter te laten in de mens. De mens heeft naast een psyche (mentaal & emotioneel) en een lichaam ook een elektromagnetisch aspect. Binnen het universitaire vakgebied van de Biofysica vindt de laatste decennia veel onderzoek plaats naar dit aspect. We noemen het gemakshalve even een informatie-aspect. Wanneer u voor deze gelegenheid de mens even als een computer beschouwd dan kunnen we het informatie aspect vergelijken met de software die de computer aanstuurt. Blokkades zijn in deze analogie te vergelijken met een ‘computer-virus’.

Een veel voorkomend en dramatisch voorbeeld, gelet op de gevolgen, is het gebruik van aspartaam (E 951). Het is kunstmatige suikervervanger die in steeds meer voedingsmiddelen opduikt. Aspartaam is een zogenaamde neurotoxine, een voor de hersenen schadelijke stof, die heel vaak blokkades veroorzaakt. Ook baby’s worden tegenwoordig al geboren met een aspartaam-blokkade doordat de moeder tijdens de zwangerschap light producten met aspartaam heeft gebruikt. Zo’n blokkade werkt als een soort ‘stoorzender’ in het organisme en blijft bestaan lang nadat iemand met de inname van de stof is gestopt. Een grote diversiteit aan klachten en aandoeningen kunnen hiervan het gevolg zijn. Dat kan variëren van lichte tot zware weerstandsproblemen, recidiverende KNO klachten, huidklachten, darmproblemen tot meer gedrag gerelateerde zaken als concentratiestoornissen, AD(H)D, PDD-NOS, Autisme, en andere gedragsproblemen. Het elimineren van de blokkade(s) is een noodzakelijke stap op de weg naar een goed herstel.

Nosode-therapie

Behandeling is uiterst effectief mogelijk met zogenaamde isopatische bereidingen van de veroorzakende stof of prikkel, we noemen dat een nosode. Zo kan een behandeling met de aspartaam nosode iemand van de aspartaam-blokkade afhelpen waardoor de daarmee samenhangende klachten verdwijnen of eenvoudig te verhelpen zijn. De nosode heeft een tweeledige functie. In de eerste plaats diagnostisch doordat de reactie op de nosode de bevestiging is van het bestaan van de blokkade. Door de nosode volgens bepaalde protocollen te herhalen totdat de reactie niet meer optreedt, wordt de blokkade verwijderd (therapeutisch aspect).

Bij CCG speelt deze benadering een centrale rol.