Blokkades

De stroom aan onnatuurlijke stoffen en prikkels in onze leefomgeving is de afgelopen 50 jaar in een rap tempo toegenomen. Dat heeft er o.a. toe geleid dat de mens tegenwoordig vaak al voor de geboorte in contact is gekomen met allerlei stoffen die in de natuur niet thuis horen en die het lichaam dus ook niet kent. Denkt u daarbij aan allerlei synthetische stoffen in onze directe leefomgeving, kunstmatige toevoegingen aan onze voeding, residuen van bestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën, onnatuurlijke zaken als vaccinaties ook nog eens toegediend op een veel te jonge leeftijd. Maar ook zaken als elektromagnetische straling, verstoringen a.g.v. echografisch onderzoek, en röntgen, reguliere geneesmiddelen, E-nummers in de voeding etc. Verder kunnen bepaalde bacteriële en virale infecties blokkades geven. Berucht zijn Pfeiffer (Epstein-Barr virus), Mycoplasma, Mycabacterium tuberculosum, Borrelia soorten (Lyme), herpes virussen en vele anderen.

Al deze factoren kunnen zogenaamde “blokkades” veroorzaken, die een succesvolle behandeling geheel of gedeeltelijk in de weg kunnen staan.

Tijdlijn

Voor een goede beeldvorming verdient het aanbeveling van uzelf als dat mogelijk is, of voor uw kind(eren) een beknopt dagboekje bij te houden op een tijdlijn. Hierdoor wordt de chronologie van gebeurtenissen in een oogwenk duidelijk en dit maakt een snelle inschatting mogelijk van de gebeurtenissen een mogelijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de klachten.

Hieronder ziet u daarvan een voorbeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De software van Timeline leent zich uitstekend voor deze praktische en uiterst waardevolle inspanning. Timeline heeft ook een gratis versie.

Jonge of aanstaande ouders adviseren we om dit gewoon standaard bij te houden, ook als uw kind (nog) gezond is.